Komunikat do akcjonariuszy - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Dodano 21/09/2020 19:13

Zarząd Spółki pod firmą EUROBAC Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej “Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariouszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz.


Art.16


1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciookrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informacje o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszyn iż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.

2. 17) Wezwania, o których mowa w ust.1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 września 2020 r.

3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Galeria zdjęć


Wyszukaj

Ostatnie aktualności

Więcej