Oferta

Zakres oferowanych usług:

  Przejęcie obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu poszczególnych asortymentów odpadów opakowaniowych i poużytkowych jak:

 •           opakowania z papieru i tektury,
 •           opakowania z tworzyw sztucznych,
 •           opakowania ze szkła gospodarczego,
 •           opakowania ze stali,
 •           opakowania z aluminium, 
 •           opakowania z drewna,
 •           oleje smarowe,
 •           opony.

Pomoc w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach:

 •          wykonanie zbiórki i przekazanie baterii do zakładu przetwarzania w celu wykonania odzysku i recyklingu
 •         wykonanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego
 •         pomoc w rozliczeniu obowiązku ponoszenia opłaty na publiczne kampanie edukacyjne

   Odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych

   Kompleksowa obsługa punktów PSZOK

   Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

   Fachowe doradztwo w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami

   Szkolenia i audyty środowiskowe