O firmie

EUROBAC Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Rozpoczęła działalność jako jedna z pierwszych organizacji odzysku ( wpis do KRS z dnia 28.02.2002 roku) i obecnie z przychodami na poziomie 6 milionów stanowi dzisiaj jedną z czołowych organizacji opakowaniowych na rynku krajowym. Spełniamy wszystkie warunki jakie wprowadza obowiązująca Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Nasza stabilna pozycja na rynku odpadowym, wynika przede wszystkim z dużego doświadczenia, grupy odpowiednio przeszkolonych pracowników, wszechstronności świadczonych usług razem z naszą siostrzaną firmą P.W. ROBAC.

W chwili obecnej obsługujemy kilkaset podmiotów w zakresie odzysku i recyklingu wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych i poużytkowych ( oleje, opony) ujętych w ustawie oraz z zakresu publicznych kampanii edukacyjnych.

Pomagamy równiez w wykonywaniu obowiązków związanych z ustawą o bateriach i akumulatorach, tych, które dopuszcza ustawa tj. zbiórka, umowy z firmami dokonującymi zbiórki, umowy z zakładami przetwarzania, oraz przygotowanie sprawozdawczości.

Dysponujemy własnymi samochodami do transportu odpadów w systemie kontenerowym oraz samochodami z rampą samozaładowczą. nasz oddział w Paterku to główny magazyn odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w którym odbywa się ich przygotowanie do odzysku i recyklingu.

W ramach działalności edukacji związanej z ochroną środowiska wspomagamy organizowanie imprez poprzez konkursy ekologiczne, zabawy, quizy dla dzieci i młodzieży.

Wierzymy, że edukacja najmłodszego pokolenia przyniesie w przyszłości trwałe zmiany w zapobieganiu powstawania odpadów, co podniesie ogólną kulturę ekologiczną.